Monthly Archives: October 2012

Thi Sĩ Nguyễn-Chí-Thiện và “Viết Lách Lông Bông”

LTG: Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ  nổi tiếng “Hoa Địa Ngục” gồm nhiều bài Thơ đanh thép vạch trần tội ác và sự gian manh của Hồ Chí Minh và đảng CSVN, đã qua đời ngày … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment