Daily Archives: October 13, 2016

Donald Trump – Mãnh Hổ Địch Quần Hồ!

Có người nói với tôi rằng ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện nay giống như hình ảnh “Mãnh Hổ Địch Quần Hồ”, tức một con hổ khỏe mạnh đang bị vây bởi một bầy sói dữ. Hoặc … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment