Daily Archives: November 12, 2016

Tại Sao Donald Trump Thắng Cử?

Huỳnh Quốc Bình Sau ngày có kết quả bầu cử Tổng Thống Mỹ, tôi định không viết gì thêm, bởi vì những gì tôi muốn bày tỏ thì tôi đã nói trên làn sóng phát thanh và qua hai bài … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment