Daily Archives: January 1, 2017

Đầu Năm Nhắc Những Chuyện Dễ Mất Lòng

Huỳnh Quốc Bình LTG: Xin nói trước, bài viết này chắc chắn sẽ mất lòng những ông bà nào luôn thích nói chuyện đạo đức, thiêng liêng nhưng thường có lối hành xử như những tên vô đạo (1). Bài … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment