Daily Archives: January 17, 2017

Ôm Bọn Chống Cộng Cuội Vào Lòng!

Huỳnh Quốc Bình Hiện tượng chống cộng theo kiểu “văn minh” tại hải ngoại trong những năm gần đây khá phổ biến. Tức là hễ cứ thấy bất cứ một tên VC nào hay đứa nào vừa lên tiếng chửi … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Chụp Mũ

Hội luận chính trị Huỳnh Quốc Bình và Nhà Văn Hải Triều Đề tài: Chụp Mũ Thời lượng: 47 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | 1 Comment

Người Tin Lành và sự tự vệ

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Trần Tấn Hưng Hội luận chính trị: Người Tin Lành và sự tự vệ Thời lượng: 45 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment