Tâm Tình Với Nhà Thơ Ngô Minh Hằng

Huỳnh Quốc Bình và Nhà Thơ Ngô Minh Hằng

Hội luận chính trị: Tâm Tình Với Nhà Thơ Ngô Minh Hằng

Thời lượng: 47 phút

This entry was posted in Chúng Ta và Thời Cuộc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s