Daily Archives: January 22, 2017

Đứng chàng hảng

Hiện ny tại Hoa Kỳ, mấy bạn trẻ có phong trào mặc quần lưng rộng xệ thấp khỏi rốn. Để giữ cho cái quần không bị tuột xuống, các cô cậu phải luôn dang hai chân ra dù lúc đứng … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Hội luận chính trị: Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình Thời lượng: 52 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Cờ Vàng và chính trị

Hội luận chính trị: Cờ Vàng và chính trị Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Thời lượng: 45 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment