Daily Archives: February 7, 2017

Audio: Trách Nhiệm Của Người Việt Tỵ Nạn VC Đối với Quốc Gia Tạm Dung

Hội luận chính trị (44 phút) Đề tài: Trách Nhiệm Của Người Việt Tỵ Nạn VC Đối với Quốc Gia Tạm Dung Diễn giả: BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment