Daily Archives: February 10, 2017

Chúng Ta Là Người Mỹ

Huỳnh Quốc Bình LTG: Bài viết này đặc biệt dành cho những ai mang quốc tịch Hoa Kỳ (native born or naturalized). Bản tiếng Anh dành cho những ai không đọc được tiếng Việt được đăng tải trên Website http://www.huynhquocbinh.net/2017/02/16/we-the-people-of-the-usaContinue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 2 Comments