Daily Archives: March 1, 2017

Audio: Ủng Hộ Cuộc Tổng Biểu Tình Tại Việt Nam

Hội luận chính trị (51 phút) Đề tài: Ủng hộ lời kêu gọi của “Tập Hợp Quốc Dân Việt” về cuộc tổng biểu tình tại Việt Nam Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: … Continue reading

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | 1 Comment