Audio: Ủng Hộ Cuộc Tổng Biểu Tình Tại Việt Nam

Hội luận chính trị (51 phút)

Đề tài: Ủng hộ lời kêu gọi của “Tập Hợp Quốc Dân Việt” về cuộc tổng biểu tình tại Việt Nam

Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Bất cứ ai nhận mình là người Quốc Gia chống cộng mà không đồng ý tinh thần đấu tranh chống cộng qua lời kêu gọi này. Chúng tôi (Huỳnh Quốc Bình) sẵn sàng mời những vị đó lên làn sóng phát thanh do chúng tôi điều hợp để quý vị phản bác hay trình bày quan điểm của mình.

Xin liên lạc Huỳnh Quốc Bình (503) 949-8752

Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Chúng Ta và Thời Cuộc. Bookmark the permalink.

1 Response to Audio: Ủng Hộ Cuộc Tổng Biểu Tình Tại Việt Nam

  1. Chi8nh Nguyễn says:

    Đây là tình trạng cấp bách của sự sống còn và tương lai của quốc gia dân tộc Việt Nam. Chúng ta là người VN không thể vô cảm và chỉ sống cho riêng mình.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s