Daily Archives: March 14, 2017

Dẹp Bàn Thờ

Huỳnh Quốc Bình LTG: Bài viết này khá dài và có nhiều điều rất đụng chạm đến “niềm tin” của khá đông người Tin Lành, gồm thành phần mà tôi cho là “thiêng liêng quá mấu” hay loại “thiêng liêng … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment