Daily Archives: March 26, 2017

Đồ Không Có Tổ Quốc

Huỳnh Quốc Bình Tiêu đề bài viết này do tôi lấy từ câu truyện của người khác. Truyện kể về người bạn này mắng ông bạn kia rằng: “Mầy là đồ không có Tổ Quốc”. Tại sao có lời mắng … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment