Monthly Archives: March 2017

Audio: Tổn Thương Tình Cảm

Bài giảng luận 25 phút của Huỳnh Quốc Bình Đề tài: Tổng Thương Tình Cảm

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Ủng Hộ Cuộc Tổng Biểu Tình Tại Việt Nam

Hội luận chính trị (51 phút) Đề tài: Ủng hộ lời kêu gọi của “Tập Hợp Quốc Dân Việt” về cuộc tổng biểu tình tại Việt Nam Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: … Continue reading

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | 1 Comment