Daily Archives: April 5, 2017

Audio: Những Gì Xảy Ra Sau Hơn 4 Thập Niên VC Chiếm Miền Nam

Hội luận chính trị (47 phút) Đề tài: Những Gì Xảy Ra Sau Hơn 4 Thập Niên VC Chiếm Miền Nam Khách mời hội luận: Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment