Daily Archives: April 12, 2017

Audio: Nạn Nhân Của United Airlines và Nạn Nhân Của VC

Hội luận chính trị (45 phút) Đề tài: Nạn nhân của United Airlines và nạn nhân VC Khách mời hội luận: Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment