Daily Archives: April 19, 2017

Audio: Võ Đại Tôn- Quốc Hận 30-4 và hiện tình đất nước VN

Hội luận chính trị (47 phút) Đề tài: Quốc Hận 30-4 và hiện tình đất nước Việt Nam. Khách mời hội luận: Chiến sĩ Võ Đại Tôn Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | 3 Comments