Monthly Archives: July 2017

Audio: Đạo và đời

Bài giảng luận: 26 phút Đề tài: Đạo và đời Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Đạo và đời

Bài giảng luận: 26 phút Đề tài: Đạo và đời Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Phong Cách Của Một Tu Sĩ Chân Chính

Huỳnh Quốc Bình … bất cứ tu sĩ nào mà người ta có bằng chứng là bất xứng thì phải bị tống cổ ra khỏi những nơi được cho là thiêng liêng đó. (HQB) Mới hai tuần trước, người viết … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Theo Một Tôn Giáo

Bài giảng: 26 phút Đề tài: Theo Một Tôn Giáo Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Audio: Xúc Phạm Nhau

Bài giảng luận: 25 phút Đề tài: Xúc Phạm Nhau Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment