Monthly Archives: July 2017

Phong Cách Của Một Tu Sĩ Chân Chính

Huỳnh Quốc Bình … bất cứ tu sĩ nào mà người ta có bằng chứng là bất xứng thì phải bị tống cổ ra khỏi những nơi được cho là thiêng liêng đó. (HQB) Mới hai tuần trước, người viết … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment