Daily Archives: August 3, 2017

Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm- “Gọi Người Yêu Dấu” Đã Ra Đi

Huỳnh Quốc Bình “Bọn VC và bọn côn đồ cũng là một đảng cướp như nhau”. (Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm) Trong mấy ngày qua trên các diễn đàn điện tử và các báo Việt ngữ có loan tải về … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment