Daily Archives: October 7, 2017

Audio: Con Người Thánh

Bài giảng 42 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.), Olympia, Washington, USA tháng 8 năm 2014. Tuy bài giảng đã cũ nhưng ý tình của tôi vẫn còn đó. Đề tài: Con Người … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment