Audio: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

Bài giảng 29 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.), Olympia, Washington, USA tháng 8 năm 2016. Tuy bài giảng đã cũ nhưng ý tình của tôi vẫn còn đó.

Đề tài: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Nội dung bài giảng luận nhằm mục đích chia sẻ một số ý tình và quan điểm thần học đến với quý giáo sư, mục sư, sinh viên và tín hữu tham dự ngày Hội Thảo, nhưng cũng để chia sẻ những anh chị em Tin Lành và Công Giáo khắp nơi.

Nếu có ai muốn tâm tình, thắc mắc, hoặc phản bác những lời lẽ trong bài giảng xin vui lòng liên lạc:
Phone: (503) 949-8752
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s