Daily Archives: November 6, 2017

Audio: Kỳ Thị Hôn Nhân Đồng Tính

Bài giảng 25 phút Đề tài: Kỳ Thị Hôn Nhân Đồng Tính Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Thị trưởng thành phố Liège, Bỉ,  Willy Demeyer, cử hành lễ hôn nhân của một cặp đồng tính. Con người có quyền chọn … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment