Audio: Kỳ Thị Hôn Nhân Đồng Tính

Bài giảng 25 phút
Đề tài: Kỳ Thị Hôn Nhân Đồng Tính
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Thị trưởng thành phố Liège, Bỉ,  Willy Demeyer, cử hành lễ hôn nhân của một cặp đồng tính.

Con người có quyền chọn lựa để làm điều đó,nhưng hành động này hoàn toàn nghịch lại với Thánh Kinh (Huỳnh Quốc Bình)

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s