Daily Archives: April 1, 2018

Audio: Chúa Phục Sinh và Sự Ăn Năn

Bài giảng luận 25 phút Đề tài: Chúa Phục Sinh và Sự Ăn Năn Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Mùa Chay Ăn Năn Hay Lê Án

Bài giảng luận 26 phút Đề tài: Mùa Chay Ăn Năn Hay Lê Án Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment