Audio: Cầu Nguyện Với Thiên Chúa!

Bài giảng luận 27 phút.
Đề tài: Cầu Nguyện Với Thiên Chúa
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

1 Response to Audio: Cầu Nguyện Với Thiên Chúa!

  1. Nguyen TThuy says:

    Cám ơn sự hường dẫn về cách thức cầu nguyện của Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình. Xin hỏi rằng trong đạo Công Giáo, giáo dân cầu nguyện với các thánh như thánh Giu Se, thánh Maria, thánh Teresa, vv …. nhất là với Cha Trương Bữu Diệp. Như vậy các thánh này có được xem như Thần Linh không? Cám ơn Giáo sĩ. — TThuy

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s