Audio: Huỳnh Quốc Bình Từng Tuyên Bố Ứng Cử Viên Donald Trump Sẽ Là Tổng Thống Nước Mỹ Năm 2016

Vào tối ngày 8 tháng 11 năm 2016, trong lúc mọi người đang hồi hợp đợi chờ kết quả bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ và nhiều thính giả góp ý sôi nổi trên làn sóng phát thanh của đài Tiếng Nước Tôi- Atlanta, thì Huỳnh Quốc Bình có gọi vào góp ý vài phút. và đã tuyên bố rằng Ứng Cử Viên Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump thắng cử. Kính mời quý vị theo dõi vài phút.

This entry was posted in Chúng Ta và Thời Cuộc, Tác giả Huỳnh Quốc Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s