Daily Archives: May 30, 2020

Vô Cớ Giết Người Thì Phải Đền Tội!

Huỳnh Quốc Bình … Kẻ nào dùng chiêu bài “chống kỳ thị” để tạo thêm khó khăn cho chính quyền Trump đang ngày đêm đối phó với Chinese Virus, với “thù trong và giặc ngoài”… Thì đó là hành động … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment