Monthly Archives: February 2021

Ưu Tiên Chọn Lựa Ngày Đầu Năm!

Bài giảng 25 phútĐề tài: Ưu Tiên Chọn Lựa Ngày Đầu NămGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Người Chết Theo Mùa Đông! Chết Vì Khí Độc Carbon Monoxide

Huỳnh Quốc Bình LTG: Cuối tuần qua, 14-2-21, tại quận hạt Clackamas Tiểu Bang Oregon, có bốn trường hợp tử vong vì khí độc carbon monoxide. Họ chết trong ba nơi khác nhau khi cố gắng giữ ấm sau khi … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 3 Comments