Audio: Tiến Bộ Thuộc Linh!

Bài giảng 25 phút
Đề tài: Tiến Bộ Thuộc Linh
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Một số điểm tiêu biểu trong bài giảng:

Người nào không tăng trưởng về thể chất là điều vô phước, nhưng nếu có con dân Chúa nào cứ èo ọt về phần thuộc linh, lại càng vô phước hơn, nếu không muốn nói là đại bất hạnh cho người đó.

Người có tiến bộ về phần thuộc linh sẽ sống theo lời Thánh Kinh, chứ không bởi lý luận riêng mình, hay dựa vào người khác, hoặc dựa hàng giáo phẩm, hoặc đi khoe với mọi người rằng, tôi mới là mục sư “thứ thiệt”, mục sư “thế giới”, hoặc mục sư “có học”, hoặc mục sư “tiến sĩ” để cho nó oai hay thiêng liêng hơn người.

“Học” là để “hành” chứ không phải để khoe, để mình ngồi chiếu trên, còn người khác phải ngồi chiếu dưới. Chúng ta có thể là người có đạo vài chục năm, nhưng phần thuộc linh yếu đuối như đứa bé mới sanh. Chúng ta có thể giữ chức vụ cao trọng trong hàng giáo phẩm, nhưng phần thuộc linh quá kém, không phù hợp với “vóc dáng” chức vụ của mình.

Để có đức tính tốt trong con người mới, phải biết dọn chỗ trống, tinh sạch trong lòng để Chúa Thánh Linh ngự vào. Bởi vì:

  • Nếu không có Chúa Thánh Linh ở cùng, chúng ta rất ngại hay tránh né nói, hành động liên quan đến những điều gì thuộc về nhạy cảm, bởi rất dễ mất quyền lợi cá nhân và hại đến thân mình.
  • Nếu không có Chúa Thánh Linh ở cùng, chúng ta rất hà tiện lời khen hay khích lệ người khác, nhưng lại vô cùng “rộng rãi” lời nói hành, vu khống, lên án, dèm chê người khác một cách vô tội vạ hay trách nhiệm.
  • Nếu không có Chúa Thánh Linh ở cùng, chúng ta dễ bị ma quỷ đưa chúng ta vào bẫy rập bằng nhiều chiêu thức tinh vi.
  • Nếu không có Chúa Thánh Linh ở cùng, chúng ta dễ sống theo xác thịt và không còn biết phân biệt giữa chính nghĩa và gian tà, để rồi cuối cùng chúng ta thỏa hiệp với kẻ gian, hãm hại ngươi lương thiện mà chúng ta không hay biết.

Và nhiều điểm quan trọng khác, để dành cho những ai muốn tìm nghe những gì cần nghe, chứ không chỉ chờ đợi nghe những gì mình thích nghe.

Mọi thắc mắc, tâm tình, xin vui lòng liên lạc Huỳnh Quốc Bình- Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s