Audio: Chúa Phục Sinh và Sự Ăn Năn!

Bài giảng 24 phút
Đề tài: Chúa Phục Sinh và Sự Ăn Năn!
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Những điểm tiêu biểu trong bài giảng:

Trong thời điểm mừng Chúa phục sinh, hầu hết các bài viết, bài giảng đều lên án Giu-đa, kẻ phản Chúa. Có người lên án Giu-đa còn dài dòng hơn những chi tiết về sự sống lại của Chúa.

Trong bài giảng này, tôi không bàn về sự phản bội của Giu-đa, nhưng tôi muốn nói đến những gì Chúa phán với các môn đệ của Chúa, nhất là với Sứ Đồ Phi-e-rơ.

Trước sự kiện Chúa Cứu Thế phục sinh, tôi không thấy Kinh Thánh chép về sự cầu nguyện, chữa bệnh, mà nổi bật nhất là việc Chúa Cứu Thế căn dặn các môn đệ phải giảng tin mừng về sự cứu rỗi của Thiên Chúa, kêu gọi con người chịu ăn năn. Đặc biệt nhất là sự khuyến cáo về vấn đề “chăn chiên” của Chúa. Tức là các môn đệ Chúa Cứu Thế Jusus phải chăn chiên của Ngài. Đó là Hội Thánh Chúa ngày xưa và nay.

Nói đến hai chữ Hội Thánh, có lẽ chúng ta cũng cần phải thận trọng, không nên lạm dụng hai chữ thiêng liêng này khi gọi tập hợp nào cũng là “hội thánh”. Tại sao? Bởi vì hễ nói là hội thánh thì hội đó phải thật sự thánh hay ít nhất có chút nào “chất thánh” trong đó.

Một hội chia năm, xẻ bảy, hành xử theo bản năng xác thịt, dứt khoát không thể là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu không phải là hội thánh đích thực, hội đó không thể có quyền năng từ Trời để cầu nguyện, chữa bệnh cho bất cứ ai. Có nghĩa là Chúa không bao giờ nhậm lời những kẻ bất xứng, những kẻ không bao giờ muốn ăn năn, thích tiếp tục ngụp lặn trong tội lỗi qua vỏ bọc thiêng liêng, mà chỉ thích làm “cha”, “sư” hay “thầy” của thiên hạ.

Đọc đến đây, nếu có ai cho rằng tôi xét đoán, xin đừng thèm đọc tiếp, bởi chẳng ích lợi gì, có khi còn mất phước và khó ngủ.

Nếu tôi là người chỉ giỏi lên mình kiêu ngạo về khả năng thần học và thành tích đạo đức ruổng nát của tôi, dứt khoát tôi không thể nào có đủ tư cách hay sự thiêng liêng để cầu nguyện chữa bệnh cho người khác.

Trong sách Phúc Âm Giăng 15, Chúa Cứu Thế Jesus có nói rõ rằng, Ngài là gốc nho thật và Chúa Cha là người trồng nho. Con người chúng ta là nhánh nho, hễ nhánh nào không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.

Đây là lời phán của Chúa Cứu Thế Jesus rõ ràng nhất, “Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” (Giăng 15:6-7)

Nếu một người không biết “ông Jesus” là ai, sự cứu rỗi của Thiên Chúa là gì, con người trần gian phải kêu cầu đấng nào để được cứu về phần linh hồn… Cho dù chúng ta có cầu nguyện, xô ngã, nói tiếng lạ, chữa bệnh cho người đó, chắc chắn sự chữa lành trong nhất thời đó không thể đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, bất cứ ai nói rằng “tôi yêu Chúa” mà xem việc giảng về sự cứu rỗi của Thiên Chúa chỉ là phụ, còn những thứ khác như tranh giành chức vụ trong những nơi gọi là “hội thánh”, miệt mài trong các trường thần học để bằng mọi cách phải lấy cho được bằng tiến sĩ thần học để hảnh diện với đời, hoặc để “sâu nhiệm” về lời Chúa nhưng không sống theo lời Chúa. Tệ hại hơn nữa khi  cứ luồn lách, chạy chọt để được loại giáo quyền “rờ đầu” phong chức cho mình.

Mừng Chúa Phục Sinh phải giảng về Nước Trời. Phải quyết tâm sửa mình. Phải loại bỏ những tánh hư, tật xấu và những suy nghĩ thấp hèn thuộc về xác thịt, trước khi giảng về những điều thiêng liêng.

Đối với những chưa có niềm tin về Thiên Chúa, đang đọc hay nghe những lời này và đang đau buồn, tuyệt vọng, chán chường… Xin đừng tiếp tục tuyệt vọng, hãy mở miệng mình ra kêu cầu danh Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa để tội mình được tha, linh hồn mình được cứu rỗi. Bởi vì Chúa Cứu Thế Jusus đã có lời kêu gọi, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)

Cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức về những gì Kinh Thánh đã khuyến cáo, những gì Chúa đã căn dặn và những gì Ngài kêu gọi những người yếu đuối trên trần gian này. A-men!

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s