Daily Archives: April 23, 2021

Mỗi Năm Chống Cộng Một Lần!

Huỳnh Quốc Bình … đừng nghe lời giảng dạy của thành phần “giáo quyền” bất xứng, gồm những tay sợ Vc hơn sợ Thiên Chúa, rồi muốn người khác cũng giống mình là tiếp tục cúi đầu tuân phục bọn … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 2 Comments