Daily Archives: November 28, 2021

Audio: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Nội dung chính:Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng, không cảm tạ Chúa theo xác thịt, không cảm tạ Chúa theo … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment