Daily Archives: December 6, 2021

Audio: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng Sinh!

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Chuẩn bị tham dự lễ giáng sinhGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh là biểu tượng của yêu thương. Thế nhưng số người thật sự mừng ngày Chúa Cứu Thế … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment