Daily Archives: December 19, 2021

Audio: Tinh Thần Đón Mừng Lễ Giáng Sinh!

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Tinh Thần Đón MừngLễ Giáng Sinh!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Trong đời sống hằng ngày, tôi có những người bạn, người quen, cùng sinh hoạt trong lãnh vực tôn giáo hay cộng đồng, có … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | 2 Comments