Audio: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!

Bài giảng 24 phút (DT) St.
Đề tài: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

cartoon cooked turkey wishes happy thanksgiving clipart - Front Range Event  Rental

Nội dung chính:
Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng. Chúng ta sẽ không cảm tạ Chúa theo kiểu xác thịt, tức là cảm tạ Chúa theo kiểu chứng minh là mình hay nhà thờ của mình cũng biết ơn Chúa. Tê hơn nữa khi chúng ta chỉ muốn mời mọi người tham dự cho đông để đếm đầu người báo cáo với giáo hội.

Một người né tránh chuyện đáng làm, thích nói chuyện đạo đức nhưng lại ham thích tranh dành chức vụ trong những nơi gọi là thiêng liêng, người đó không thể là một người biết kính sợ Chúa hay biết ơn Chúa.

Hãy cảm tạ và cầu xin Chúa những gì thiêng liêng hơn, “Lord, you have given so much to me. Give me one thing more—a grateful heart.” (George Herbert ) Chúa ơi! Ngài ban cho con nhiều thứ lắm, nhưng xin ban cho con thêm một điều nữa, điều đó là: Tấm lòng biết ơn.

Đừng cảm tạ hay cầu xin Chúa chỉ duy nhất cho những gì thuộc về đời này, mà hãy tỏ lòng biết ơn Chúa, nhớ ơn người một cách thật lòng để chúng ta không trở thành những kẻ khốn nạn, như Kinh Thánh đã khuyến cáo: “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết” (1 Cô-rinh-tô 15:19).

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s