Daily Archives: December 11, 2022

Audio: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng Sinh!

Bài giảng 25 phút (DT) St.Đề tài: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng SinhGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh là biểu tượng của yêu thương. Thế nhưng số người thật sự mừng ngày Chúa Cứu … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment