Audio: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng Sinh!

Bài giảng 25 phút (DT) St.
Đề tài: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng Sinh
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Related image

Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh là biểu tượng của yêu thương. Thế nhưng số người thật sự mừng ngày Chúa Cứu Thế giáng trần và bày tỏ tình yêu thương với nhau một cách chân thành, vẫn là con số đáng cho chúng ta bận tâm.

Tôi căn cứ vào cung cách đối xử với tha nhân từ một số người nhận mình là “con dân Chúa” để có nhận xét trên. Người ta có thể tổ chức lễ Giáng Sinh một cách rầm rộ, tốn kém và nói về tình yêu thương rất tích cực, nhưng thể hiện tình yêu thương bằng hành động cụ thể rất là tiêu cực và người ta rất ngại. Người ta ngại là vì nếu không khéo, người khác nói mình làm chính trị, và nhất là hoặc bọn cướp, bọn độc tài nó buồn, ma quỷ nó không vui. Thôi thì mình cứ lo thủ thân, còn đứa nào chết, kệ cha hay kệ tía nó, bởi vì mình cần có thêm thì giờ nói chuyện “yêu thương”.

Xin vui lòng chuyển đến nhiều người khác.
Xin đạ tạ!
Trân trọng,
Huỳnh Quốc Bình
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s