Daily Archives: December 16, 2022

Nhắc Về Sự Chết Của Chúa Trong Mùa Giáng Sinh

Huỳnh Quốc Bình Tổ chức kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh là ý của con người. Rao truyền sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế mới là ý Chúa. *** Các sách Phúc Âm trong … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 1 Comment