Audio: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

Bài giảng 26 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam (The Vietnamese Bible Institute- V.B.I.), Olympia, Washington, USA ngày 6 Tháng Tám, năm 2016.

(Lần đầu tiên phát thanh trên radio)

Đề tài: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

 
Nội dung bài giảng luận nhằm mục đích chia sẻ một số ý tình và quan điểm thần học đến với quý giáo sư, mục sư, sinh viên và tín hữu tham dự ngày Hội Thảo, nhưng cũng để chia sẻ với quý anh chị em Tin Lành.

Nếu có ai muốn tâm tình, thắc mắc, kể cả phản bác những lời lẽ trong bài giảng, xin vui lòng liên lạc: Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

3 Responses to Audio: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

 1. Sam Hồ says:

  Excellent in every way, MS Huỳnh Quốc Bình. Tất cả tôi con Chúa cần nghe và làm theo. Quá nhiều đạo đức giả trong và ngoài nhà thờ. Cần Chúa hơn bao giờ hết, đặc biệt ai là ai đã được lộ ra qua biến cố 922. Ý nghĩa bài giảng có giá trị ngàn đời.

  Kính,
  Sam Hồ
  (408) 375-2768
  samkimsanhho7@gmail.com

  Like

 2. Hieu Trung Vu says:

  That tuyet voi, cam on Ms Huynh Quoc Binh ,mot bai giang that tuyet voi,xin Chua ban on them on tren doi song cua Ong.
  Amen .
  Chau Hieu Vu

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s