Monthly Archives: April 2017

Audio: Gian Ác và Hiền Lương

Bài giảng luận 27 phút của Huỳnh Quốc Bình Đề tài: Gian ác và hiền lương

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Ăn Năn Hay Lên Án?

Huỳnh Quốc Bình LTG: Bài này được quảng bá trong Mùa Lễ Phục Sinh và cũng là thời điểm của những sự cướp giật tài sản người dân, các hành động bắt bớ đàn áp, mà đảng cướp VC dành … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment