Monthly Archives: April 2017

Audio: Gian Ác và Hiền Lương

Bài giảng luận 27 phút của Huỳnh Quốc Bình Đề tài: Gian ác và hiền lương

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Võ Đại Tôn- Quốc Hận 30-4 và hiện tình đất nước VN

Hội luận chính trị (47 phút) Đề tài: Quốc Hận 30-4 và hiện tình đất nước Việt Nam. Khách mời hội luận: Chiến sĩ Võ Đại Tôn Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | 3 Comments

Audio: Ăn Năn Hay Lên Án?

Huỳnh Quốc Bình LTG: Bài này được quảng bá trong Mùa Lễ Phục Sinh và cũng là thời điểm của những sự cướp giật tài sản người dân, các hành động bắt bớ đàn áp, mà đảng cướp VC dành … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Nạn Nhân Của United Airlines và Nạn Nhân Của VC

Hội luận chính trị (45 phút) Đề tài: Nạn nhân của United Airlines và nạn nhân VC Khách mời hội luận: Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Những Gì Xảy Ra Sau Hơn 4 Thập Niên VC Chiếm Miền Nam

Hội luận chính trị (47 phút) Đề tài: Những Gì Xảy Ra Sau Hơn 4 Thập Niên VC Chiếm Miền Nam Khách mời hội luận: Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Thiên Đàng Đã Đến Gần

Bài giảng luận 30 phút của Huỳnh Quốc Bình Đề tài: Thiên Đàng Đã Đến Gần

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment