Category Archives: Những Chuyện Khó Nói

Đứng chàng hảng

Hí họa Bac Bay- Huỳnh Quốc Bình mắng VC Phan Văn Khải “a liar and a murderer” tại Seattle, Washington, USA (20-6-2005) trong một cuộc họp báo cho những tên Mỹ thân cộng tổ chức cho truyền thông Hoa Kỳ … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Đầu Năm Nhắc Những Chuyện Dễ Mất Lòng

Huỳnh Quốc Bình LTG: Xin nói trước, bài viết này chắc chắn sẽ mất lòng những ông bà nào luôn thích nói chuyện đạo đức, thiêng liêng nhưng thường có lối hành xử như những tên vô đạo (1). Bài … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Thái Ðộ Tạ Ơn!

Huỳnh Quốc Bình LTG: Hằng năm, sau lễ Tạ Ơn thì lại đến lễ “Giáng Sinh”. Đây là hai ngày lễ rất quan trọng đối với những người có niềm tin vào Thiên Chúa, bởi nhân ngày này mọi người … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Uncategorized, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment