Monthly Archives: November 2021

Audio: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Nội dung chính:Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng, không cảm tạ Chúa theo xác thịt, không cảm tạ Chúa theo … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người

Bài giảng 26 phút (DT)Đề tài: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tổn Thương Tình Cảm!

Bài giảng 25 phút (DT) Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Đề tài: Tổn Thương Tình Cảm!

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Đạo Đức Phải Đặt Hàng Đầu!

Bài giảng 26 phút (DT)Đề tài: Đạo Đức Phải Đặt Hàng ĐầuGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment