Author Archives: binhquochuynh

Đứng chàng hảng

Hí họa Bac Bay- Huỳnh Quốc Bình mắng VC Phan Văn Khải “a liar and a murderer” tại Seattle, Washington, USA (20-6-2005) trong một cuộc họp báo cho những tên Mỹ thân cộng tổ chức cho truyền thông Hoa Kỳ … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Hội luận chính trị: Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình Thời lượng: 52 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

The Reason Why Donald Trump Won the Presidential Election

By Binh Quoc Huynh (Nov. 12, 2016) The final count of the Election (and the defeat) was accepted by Mrs. Clinton nonetheless with bemoaning statement “I’m enduring this endless sadness…” Those jealous individuals, whose personal interests are affected by the … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Cờ Vàng và chính trị

Hội luận chính trị: Cờ Vàng và chính trị Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Thời lượng: 45 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Ôm Bọn Chống Cộng Cuội Vào Lòng!

Huỳnh Quốc Bình Hiện tượng chống cộng theo kiểu “văn minh” tại hải ngoại trong những năm gần đây khá phổ biến. Tức là hễ cứ thấy bất cứ một tên VC nào hay đứa nào vừa lên tiếng chửi … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Chụp Mũ

Hội luận chính trị Huỳnh Quốc Bình và Nhà Văn Hải Triều Đề tài: Chụp Mũ Thời lượng: 47 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Người Tin Lành và sự tự vệ

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Trần Tấn Hưng Hội luận chính trị: Người Tin Lành và sự tự vệ Thời lượng: 45 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment