Monthly Archives: August 2022

Audio: Bổn Phận và Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân

Bài giảng 26 phút (DT)Đề tài: Bổn Phận và Trách Nhiệm Của Cơ Đốc NhânGiàng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Uncategorized, Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Gian Ác và Hiền Lương

Bài giảng 27 phút (DT)Đề tài: Gian Ác và Hiền LươngGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình Phần kết luận: Là con dân Chúa, chúng ta chớ nên ngả lòng khi thấy kẻ ác tồn tại. Hãy trình những hoạn nạn của … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Con Người Nhỏ Bé Trước Thiên Nhiên

Bài giảng 23 phút (DT)Đề tài: Con Người Nhỏ Bé Trước Thiên NhiênGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Than Thở

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Than ThởGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Kiêu Ngạo

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Kiêu NgạoGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment