Monthly Archives: January 2023

Audio: Năm Mới Người Mới Việc Mới

Bài giảng 23phút (DT) St.Đề tài: Năm Mới Người Mới Việc MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | 2 Comments

Audio: Khai Thông Đầu Năm

Bài giảng 26 phút (DT) St.Đề tài: Khai Thông Đầu NămGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Muốn Phát Tài Phải “Loại” Chúa Ra

Huỳnh Quốc Bình Người thật sự có Chúa không thể là kẻ ăn lường, ở lận, gian xảo, điêu ngoa, tham lam, ích kỷ, và có những hành động đê tiện. *** Vào những này đầu năm Âm Lịch tức … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Những Điều Cần Tìm Trong Năm Mới

Bài giảng 23 phút (DT) St.Đề tài: Những Điều Cần Tìm Trong Năm MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình   Quý vị sẽ có dịp nghe nhiều điều ít ai muốn đụng đến bởi vì nó rất dễ mất lòng người … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Chúc Mừng Năm Mới

Bài giảng 26 phút (DT) St.Đề tài: Chúc Mừng Năm MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Sau Ngày Lễ Giáng Sinh

Bài giảng 23 phút (DT) St. Đề tài: Sau Ngày Lễ Giáng Sinh! Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment