Monthly Archives: April 2023

Tìm Kiếm Sự Vinh Hiển Cho Riêng Mình

(Bài Đọc Trong Thời Điểm Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4) Huỳnh Quốc Bình Thánh Kinh dạy tuân phục chính quyền biết lo cho dân chứ Thánh Kinh không dạy con dân Chúa tuân phục bọn cướp hay đám côn đồ … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Khoe Mình Trong Chúa

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Khoe Mình Trong ChúaGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tựa Như Điều Ác

Bài giảng 22 phút (DT) St. Đề tài: Tựa Như Điều Ác Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Đừng Để Mình Chết Dưới Tay Ma Quỷ Bởi Vì Đấng Cứu Thế Đã Sống Lại

Huỳnh Quốc Bình Bàng bạc trong một số bài viết và bài giảng của tôi, tôi đã căn cứ vào lời Thánh Kinh để khẳng định rằng: Nếu Chúa Cứu Thế Jesus không sống lại, đức tin của người Thiên … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Sống Đạo

Bài giảng 25 phút (DT) St. Đề tài: Sống Đạo Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment