Thư ngỏ

Trang web đang trong tiến trình xây dựng. Xin cáo lỗi cùng toàn thể quý vị.

 

Posted in Home | Leave a comment

Đứng chàng hảng

Hí họa Bac Bay- Huỳnh Quốc Bình mắng VC Phan Văn Khải “a liar and a murderer” tại Seattle, Washington, USA (20-6-2005) trong một cuộc họp báo cho những tên Mỹ thân cộng tổ chức cho truyền thông Hoa Kỳ tham dự để cho Khải khoe thành tích cho đảng CSVN

Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Phạm Ngọc Hùng
Hội luận chính trị: Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình

Thời lượng: 52 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

The Reason Why Donald Trump Won the Presidential Election

By Binh Quoc Huynh (Nov. 12, 2016)

The final count of the Election (and the defeat) was accepted by Mrs. Clinton nonetheless with bemoaning statement “I’m enduring this endless sadness…”

Those jealous individuals, whose personal interests are affected by the outcome of the election, harbor hatred against Trump and continue to slander him to no end. Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Cờ Vàng và chính trị

Hội luận chính trị: Cờ Vàng và chính trị

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Phạm Ngọc Hùng

Thời lượng: 45 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Ôm Bọn Chống Cộng Cuội Vào Lòng!

Huỳnh Quốc Bình

Hiện tượng chống cộng theo kiểu “văn minh” tại hải ngoại trong những năm gần đây khá phổ biến. Tức là hễ cứ thấy bất cứ một tên VC nào hay đứa nào vừa lên tiếng chửi đảng VC một cách chung chung, thì vội vàng xem nó như thể là thần tượng hay thân thiện với nó giống như anh em ruột thịt và tìm cách “ôm chúng nó vào lòng”…

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Chụp Mũ

Hội luận chính trị

Huỳnh Quốc Bình và Nhà Văn Hải Triều

Đề tài: Chụp Mũ

Thời lượng: 47 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Người Tin Lành và sự tự vệ

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Trần Tấn Hưng

Hội luận chính trị: Người Tin Lành và sự tự vệ

Thời lượng: 45 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment