Lời Giới Thiệu

Mọi thắc mắc về Trang Nhà này, quý thính giả và độc giả có thể liên lạc qua các phương tiện sau đây:

Binh Quoc Huynh
P.O. Box 20361,
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752
e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

Continue reading

Posted in Home | Leave a comment

Audio: Căn bản đạo đức (phần 2)

Hội luận niềm tin Thiên Chúa: Mục Sư Trần Đình Hân và Huỳnh Quốc Bình

Đề tài: Căn bản đạo đức (27 phút)

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Căn bản đạo đức (phần 1)

Hội luận niềm tin Thiên Chúa: Mục Sư Trần Đình Hân và Huỳnh Quốc Bình

Đề tài: Căn bản đạo đức (24 phút)

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Hiện tượng làm lu mờ ngày Quốc Hận 30-4 và biểu tượng của người Việt Quốc Gia

Hội luận chính trị (45 phút)

Đề tài: Hiện tượng làm lu mờ ngày Quốc Hận 30-4 và biểu tượng của người Việt Quốc Gia

Diễn giả: Ông Đỗ Văn Phúc

Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Continue reading

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Ai sẽ là người lo cho nước Việt chúng ta?

Hội luận chính trị (48 phút)

Đề tài: Ai sẽ là người lo cho nước Việt chúng ta?

Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Những điều liên quan đến cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 năm 2017

Hội luận chính trị (49 phút)

Đề tài: Ủng hộ lời kêu gọi của “Những điều liên quan đến cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 năm 2017

Diễn giả: Nhà Văn Thụy Vi

Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Dẹp Bàn Thờ

Huỳnh Quốc Bình

LTG: Bài viết này khá dài và có nhiều điều rất đụng chạm đến “niềm tin” của khá đông người Tin Lành, gồm thành phần mà tôi cho là “thiêng liêng quá mấu” hay loại “thiêng liêng nửa vời”. Tư cách và đạo đức của họ rất cần được xét lại, nhưng lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình “thiêng liêng” hơn người. Họ sẵn sàng tranh cải về lẽ đạo của Chúa đến sùi bọt mép nhưng việc sống đạo thì lại không quan tâm. Họ lật Kinh Thánh hay nói về tình yêu thương thì nhanh như “tên” nhưng bày tỏ tình yêu thương một cách cụ thể thì yếu hay chậm như “sên”.

Bài viết này không chỉ dành cho những người nêu trên, nhưng cũng xin tâm tình với  những ai có truyền thống thờ cúng Tổ Tiên, Ông Bà, từng là “nạn nhân” của thành phần “Tin Lành quá khích” mà tôi vừa đề cập. (HQB)

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Làm Dáng Đạo Đức

Đề tài: Làm dáng đạo đức (26 phút)

Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment