Lời Giới Thiệu

Mọi thắc mắc về Trang Nhà này, quý thính giả và độc giả có thể liên lạc qua các phương tiện sau đây:

Binh Quoc Huynh
P.O. Box 20361,
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752
e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

Continue reading

Posted in Home | Leave a comment

Audio: Gian Ác và Hiền Lương

Bài giảng luận 27 phút của Huỳnh Quốc Bình

Đề tài: Gian ác và hiền lương

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Võ Đại Tôn- Quốc Hận 30-4 và hiện tình đất nước VN

Hội luận chính trị (47 phút)
Đề tài: Quốc Hận 30-4 và hiện tình đất nước Việt Nam.
Khách mời hội luận: Chiến sĩ Võ Đại Tôn
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Ăn Năn Hay Lên Án?

Huỳnh Quốc Bình

LTG: Bài này được quảng bá trong Mùa Lễ Phục Sinh và cũng là thời điểm của những sự cướp giật tài sản người dân, các hành động bắt bớ đàn áp, mà đảng cướp VC dành cho các tôn giáo, nhất là Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam. Thiết nghĩ chúng ta cũng cần mở miệng mình để nói thay cho những người thấp cổ bé miệng, như Kinh Thánh đã dạy. Chúng ta sẽ không thể vì sự khiếp nhược mà làm ngơ trước những bất công của đời này. Cho dù chúng ta có đang nhắm Nước Thiên Đàng mà “chạy nước rút” đi nữa, thì lẽ nào mình lại có thể dễ dàng quên quê hương trần gian của mình là nước Việt Nam đang bị VC dâng cho bọn Tàu công xâm lược. Coi chừng, không khéo, Thiên Đàng chúng ta chưa lên được mà chỗ đứng dưới trần gian đã mất, vì chúng ta tự biến mình trở thành những kẻ vô Tổ Quốc.

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Nạn Nhân Của United Airlines và Nạn Nhân Của VC

Hội luận chính trị (45 phút)
Đề tài: Nạn nhân của United Airlines và nạn nhân VC
Khách mời hội luận: Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Sự Phản Bội

Bài giảng luận 25 phút của Huỳnh Quốc Bình

Đề tài: Sự Phản Bội

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Những Gì Xảy Ra Sau Hơn 4 Thập Niên VC Chiếm Miền Nam

Hội luận chính trị (47 phút)
Đề tài: Những Gì Xảy Ra Sau Hơn 4 Thập Niên VC Chiếm Miền Nam

Khách mời hội luận: Mục Sư Phạm Ngọc Hùng
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Thiên Đàng Đã Đến Gần

Bài giảng luận 30 phút của Huỳnh Quốc Bình

Đề tài: Thiên Đàng Đã Đến Gần

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment