Lời Giới Thiệu

Mọi thắc mắc về Trang Nhà này, quý thính giả và độc giả có thể liên lạc:

e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Sự Cám Dỗ Của Ma Quỷ

Bài giảng 22 phút (DT)
Đề tài: Sự Cám Dỗ Của Ma Quỷ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Cầu Nguyện Với Thiên Chúa

Bài giảng 26 phút (DT)
Đề tài: Cầu Nguyện Với Thiên Chúa
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Nghèo Nhưng Không Khổ

Bài giảng 24 phút (DT)
Đề tài: Nghèo Nhưng Không Khổ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Sự Tai Hại Của Thói Quen Trễ Giờ

Bài giảng 24 phút (DT)
Đề tài: Sự Tai Hại Của Thói Quen Trễ Giờ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Bổn Phận và Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân

Bài giảng 26 phút (DT)
Đề tài: Bổn Phận và Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân
Giàng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Uncategorized, Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Gian Ác và Hiền Lương

Bài giảng 27 phút (DT)
Đề tài: Gian Ác và Hiền Lương
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Phần kết luận: Là con dân Chúa, chúng ta chớ nên ngả lòng khi thấy kẻ ác tồn tại. Hãy trình những hoạn nạn của mình và của anh em mình cho Thiên Chúa. Bênh vực lẽ phải dù phải bị thiệt thòi.
Bám sát lời dạy của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh. Không đứng vào phe của phường gian ác. Cầu nguyện và chiến đấu để mang ánh sáng vào nơi tối tăm…

“…Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác… nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành… Vì trước mặt Ðức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu. (Rô-ma 2:7-11)

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Con Người Nhỏ Bé Trước Thiên Nhiên

Bài giảng 23 phút (DT)
Đề tài: Con Người Nhỏ Bé Trước Thiên Nhiên
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Than Thở

Bài giảng 25 phút (DT)
Đề tài: Than Thở
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Kiêu Ngạo

Bài giảng 25 phút (DT)
Đề tài: Kiêu Ngạo
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Kính Chúa và Yêu Người

Bài giảng 23 phút (DT)
Đề tài: Kính Chúa và Yêu Người
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment