Monthly Archives: September 2021

Audio: Làm Dáng Đạo Đức

Bài giảng 25 phút (DT) Đề tài: Làm dáng đạo đức Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Phá Thai Là Tội Ác Của Nhân Loại!

Huỳnh Quốc Bình Kẻ nào a tòng với bọn giết thai nhi, là bất nhân, chứ không phải tôn trọng quyền chọn lựa của phụ nữ. Theo World Health Organization tức là Tổ Chức Y Tế Thế Giới, mỗi năm … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 2 Comments