Monthly Archives: August 2017

Vạch Rõ Đào Sâu Lằn Ranh Quốc Cộng

Huỳnh Quốc Bình “Nếu có ai mong đợi bọn VC và đám Việt gian làm điều tốt, sống tử tế, đàng hoàng, hoặc sống ra một con người thì chẳng khác nào người ta mong mấy con chó đi hai … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Từ Hèn Đến Háo Danh Đến Vô Liêm Sỉ Đến “Vô Văn Hóa”…

Huỳnh Quốc Bình … trong tận cùng của sự khốn nạn cuộc đời, người ta vẫn có quyền chọn lựa cho thái độ anh hùng hay hèn hạ. Anh nhạc sĩ này đã tình nguyện chọn từ hèn, đến háo … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 2 Comments

Đón Xem Hiện Tượng Nhật Thực Tại Hoa Kỳ

Huỳnh Quốc Bình … sẽ có trên dưới một triệu người từ các nơi khác sẽ đổ về Oregon vào cuối tuần 19-8-2017 này và sẽ tạo ra nạn kẹt xe, khách sạn không còn chỗ, nhà hàng đầy khách, … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 1 Comment

Audio: Bảo Thủ Hay Tự Do

Bài giảng luận: 24 phút Đề tài: Bảo thủ hay tự do Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Cần Nghiêm Khắc Với Chính Mình

Bài giảng luận: 26 phút Đề tài: Cần nghiêm khắc với chính mình Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm- “Gọi Người Yêu Dấu” Đã Ra Đi

Huỳnh Quốc Bình “Bọn VC và bọn côn đồ cũng là một đảng cướp như nhau”. (Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm) Trong mấy ngày qua trên các diễn đàn điện tử và các báo Việt ngữ có loan tải về … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment