Monthly Archives: August 2017

Đón Xem Hiện Tượng Nhật Thực Tại Hoa Kỳ

Huỳnh Quốc Bình … sẽ có trên dưới một triệu người từ các nơi khác sẽ đổ về Oregon vào cuối tuần 19-8-2017 này và sẽ tạo ra nạn kẹt xe, khách sạn không còn chỗ, nhà hàng đầy khách, … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 1 Comment

Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm- “Gọi Người Yêu Dấu” Đã Ra Đi

Huỳnh Quốc Bình “Bọn VC và bọn côn đồ cũng là một đảng cướp như nhau”. (Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm) Trong mấy ngày qua trên các diễn đàn điện tử và các báo Việt ngữ có loan tải về … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment