Monthly Archives: April 2022

Audio: Mừng Chúa Phục Sinh và Sự Ăn Năn

Bài giảng 24 phút (DT) Đề tài: Mừng Chúa Phục Sinh và Sự Ăn Năn Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Ăn Năn Hay Lên Án Trong Mùa Lễ Phục Sinh?

Huỳnh Quốc Bình … Có bao giờ tôi lại ngu xuẩn đến độ phao tin đồn hay luân lưu những dữ kiện thuộc loại dối trá và đê tiện để “đâm sau lưng” những ai mà mình không ưa thích … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Bạn có biết?

Nguồn: Internet     Nguồn: Internet

Posted in Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

Audio: Thiên Chúa Không Phải Là Ông Thần Tài Của Thế Gian

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Thiên Chúa Không Phải Là Ông Thần Tài Của Thế GianGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Đấng Có Quyền Ban Cho và Lấy Lại!

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Đấng Có Quyền Ban Cho và Lấy Lại!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment